1. Generelle Oplysninger

Disse handelsbetingelser gælder for alle aftaler indgået mellem SalesHelp.dk og vores kunder vedrørende levering af ydelser. Ved at bestille en ydelse accepterer kunden disse betingelser.

 

2. Ydelser

SalesHelp.dk tilbyder forskellige former for rådgivning og support inden for salg og marketing. Det præcise omfang af ydelserne aftales individuelt med hver kunde.

 

3. Aftaleindgåelse

Aftalen mellem SalesHelp.dk og kunden træder i kraft, når kunden accepterer et tilbud, eller når SalesHelp.dk bekræfter en bestilling via e-mail eller skriftligt.

 

4. Betalingsbetingelser

Betaling skal ske i henhold til de aftalte vilkår og fakturaen udstedt af SalesHelp.dk. Standard betalingsfrist er 8 dage netto, medmindre andet er aftalt skriftligt. Ved forsinket betaling påløber renter i henhold til renteloven. Alle klippekort er gyldige i 6 måneder, og refunderes ikke.

 

5. Afbestilling og Ændringer

Kunden kan afbestille eller ændre aftalen ved skriftlig henvendelse til SalesHelp.dk senest 7 dage før den aftalte leveringsdato. Ved afbestilling senere end 7 dage før levering, forbeholder SalesHelp.dk sig retten til at fakturere op til 100% af aftalens værdi.

 

6. Ansvarsbegrænsning

SalesHelp.dk påtager sig intet ansvar for indirekte tab, herunder men ikke begrænset til tabt fortjeneste, driftstab, tab af data eller andre følgeskader som følge af forsinket eller mangelfuld levering af ydelser.

 

7. Fortrolighed

SalesHelp.dk forpligter sig til at behandle alle oplysninger modtaget fra kunden fortroligt og kun bruge dem til at levere de aftalte ydelser. Alle kundedata opbevares i overensstemmelse med gældende databeskyttelseslovgivning.

 

8. Tvister

Enhver tvist mellem SalesHelp.dk og kunden skal forsøges løst i mindelighed. Hvis dette ikke er muligt, skal tvisten afgøres ved de danske domstole i henhold til dansk ret.

 

9. Ændringer i Handelsbetingelser

SalesHelp.dk forbeholder sig retten til at ændre disse handelsbetingelser. Ændringer vil blive meddelt kunderne via e-mail eller offentliggjort på vores hjemmeside. De ændrede betingelser træder i kraft ved kundens næste bestilling.